Гостување во Здраво Македонијо на Канал 5 телевизија

Слабостите на Законот за финансиските друштва им овозможува на финансиските друштва да го изигруваат законот со цел поголеми профити. Граѓаните се предмет на изигрување и нивните права се злоупотребени. Со цел да дознаете како да се заштитите од злоупотреба на вашите права при подигнување на потрошувачки кредит, проследете го интервјуто на Кредит Протект за Канал 5-Здраво Македонијо.
Погледнетего го видеото на следниот линк.

Ние ќе се бориме
за Тебе.

Заслужуваш фер и етички однос од 

Банките и финансиските друштва.

Kонтактирај нè