Кредит протект за порталот Локално.мк

Финансиските друштва максимално ги искористуваат законските слабости за поголеми профити на сметка на корисниците на брзи кредити. 
Прочитајте го интервјуто на следниот линк.

Ние ќе се бориме
за Тебе.

Заслужуваш фер и етички однос од 

Банките и финансиските друштва.

Kонтактирај нè