Правни совети
Правни совети
admin-pl

Кои информации треба да ги содржи рекламата за потрошувачки кредит?

Согласно Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, финансиските институции во своите реклами потребно е транспарентно на јасен, прецизен и лесно видлив начин да ги наведат следните

Прочитај повеќе »
Правни совети
admin-pl

Кои информации финансиските институции, се обврзани да ти ги пренесат пред да склучиш договор за кредит?

Согласно Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, финансиските институции пред да го склучиш договорот за потрошувачки кредит, се должни во писмена форма или преку друг траен

Прочитај повеќе »
Правни совети
admin-pl

Кои информации мора да ги содржат договорите за кредит?

Согласно Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити,  Договорот за кредит, на јасен и прецизен начин покрај општите податоци како што се видот на кредитот, податоци за

Прочитај повеќе »
Правни совети
admin-pl

Право на откажување од договорот за потрошувачки кредит

Доколку си склучил договор за кредит, но по склучувањето си забележал дека условите во договорот не се согласно претходно договореното со финансиската институција, односно доколку се предвидени камата, трошоци или

Прочитај повеќе »

Ние ќе се бориме
за Тебе.

Заслужуваш фер и етички однос од 

Банките и финансиските друштва.

Kонтактирај нè