Правни совети
Правни совети
admin-pl

Скриени трошоци

Доколку си го читал Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, или доколку си прочитал барем дел од правните совети објавени од нашето здружение Кредит Протект, ќе

Прочитај повеќе »
Правни совети
admin-pl

Што е отстапување на кредит и во кои случаи постои пречекорување на овластувањето што го имаат при наплата?

Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити им дава можност на кредиторите, побарувањето кое произлегува од договор за потрошувачки кредит да го пренесе на трето лице, и

Прочитај повеќе »
Правни совети
admin-pl

Права и обврски при предвремена отплата на кредитот

Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити предвидува дека имаш право во било кое време да го платиш, целосно или делумно, недостасаниот дел од кредитот без дополнителни

Прочитај повеќе »
Правни совети
admin-pl

Што е ништовност на договор за кредит и во кои случаи може да се бара ништовност на договорот за кредит?

Согласно Законот за облигационите односи, ништовен е договорот кој не е во согласност со Уставот, законите и добрите обичаи. Во случај на ништовност на договорот секоја договорна страна е должна

Прочитај повеќе »

Ние ќе се бориме
за Тебе.

Заслужуваш фер и етички однос од 

Банките и финансиските друштва.

Kонтактирај нè